Externe gegevens

 

laat u toe externe gegevens op te laden. Het is mogelijk uw eigen indicatoren op te bouwen. Om dit te doen moet u beschikken over de referentie-geografische code (bv. NIS-code voor de gemeenten) en de toe te voegen variabele.

Door te klikken op « open een importmodel.xls », kunt u rechtstreeks de nieuwe variabele plakken. Het is hierna voldoende deze tabel te copiëren vanuit de variabele ‘code’ genoemd in de beschikbare tabel :
 

 

Na het plakken van uw gegevens (zorg ervoor niet een lege regel te selecteren en te beginnen met de variabele code), klikt u op het symbool 

Als alles normaal verloopt, zou de matching van het aantal ingevoerde entiteiten volledig moeten zijn. Het venster zal dan het volgende aanwijzen :

Op dat ogenblik is het mogelijk de definities te verfijnen (afrollend menu), door de indicator te herbenoemen, het type van analyse te kiezen (choropleet, puntvoorstelling of individuele waarde), alsook door ook de bronnen op te geven:

Klik dan om uw variabele te visualiseren.