Index


Werkgelegenheid

Activiteitsgraad: andeel arbeidskrachten (werkenden en werklozen) in de bevolking tussen 15 en 64 jaar (per gemeente)
Werkgelegenheidsgraad: andeel personen met een activiteit(werkenden) in de bevolking tussen 15 jaar en 64 jaar (per gemeente)
Werkloosheidsgraad: aantal werklozen in procent van de actieve woobevolking (werkenden en werklozen) (per gemeente)
Andeel zelfstandigen in de werkende bevolking (per gemeente)
Aandeel meewerkenden in de werkende bevolking (per gemeente)
Aandeel bezoldigden in de werkende bevolking (per gemeente)

Werkende bevolking

Aandeel vrouwen in de werkende woonbevolking  (per gemeente)
Aandeel vrouwen in de werkbevolking  (per gemeente)
Aandeel grensarbeiders bij de werkende woonbevolking  (per gemeente)
Aandeel van de werkende woonbevolking dat het in Brussels Hoofdstedelijk Gewest werkt (per gemeente)
Aandeel vrouwen dat in Brussels Hoofdstedelijk Gewest werkt in de totale werkende vrouwelijke woonbevolking (per gemeente)
Tewerkstellingscoëfficiënt: verhouding tussen de werkende bevolking naar werkgemeente en de werkende bevolking naar woongemeente. (per gemeente)
Werkende bevolking naar woongemeente (per gemeente)
Totale werkende vrouwelijke woonbevolking (per gemeente)
Werkende bevolking naar werkgemeente (per gemeente)

Inkomen

Gemiddeld inkomen per inwoner (per gemeente)
Gemiddeld inkomen per aangifte (per gemeente)
Mediaaninkomen per aangifte (per gemeente)

Inkomen: evolutie

Evolutie van het gemiddeld inkomen per inwoner (per gemeente)

Toerisme

Aantal toeristische overnachtingen per 100 inwoners (per gemeente)
Aantal toeristische aankomsten per 100 inwoners (per gemeente)
Gemiddelde duur van het verblijf (aantal toeristische overnachtingen / aantal aankomsten) (per gemeente)
Aantal toeristische aankomsten (per gemeente)
Aantal toeristische overnachtingen (per gemeente)

Toerisme: evolutie

Evolutie van het aantal toeristische overnachtingen tussen 2007 en 2014 (per gemeente)
Evolutie van het aantal toeristische aankomsten tussen 2007 en 2014 (per gemeente)
Evolutie van gemiddelde duur van het verblijf tussen 2007 en 2014 (per gemeente)

Werkgelegenheid - zelfstandigen

Aandeel zelfstandigen in hoofdberoep in de landbouw en visserij sector, exclusief de gepensioneerden (per gemeente)
Aandeel zelfstandigen in hoofdberoep in de nijverheid en ambachten sector, exclusief de gepensioneerden (per gemeente)
Aandeel zelfstandigen in hoofdberoep in de handel en diensten sector, exclusief de gepensioneerden (per gemeente)
Aandeel zelfstandigen in hoofdberoep in de vrije (en intellectuele) beroepen sector, exclusief de gepensioneerden (per gemeente)
Aandeel zelfstandigen in bijberoep (per gemeente)
Totaal aantal zelfstandigen, exclusief de gepensioneerden (per gemeente)
Totaal aantal zelfstandigen in hoofdberoep (per gemeente)
Totaal aantal zelfstandigen in bijberoep (per gemeente)

Bezoldigde tewerkstelling (RSZ)

Relatief aantal tewerkgestelden in de sector 'Landbouw, bosbouw en visserij (NACE 01-03)' (per gemeente)
Relatief aantal tewerkgestelden in de sector 'Winning van delfstoffen, industrie (NACE 04-32)' (per gemeente)
Relatief aantal tewerkgestelden in de sector 'Reparatie en installatie' (NACE 33) (per gemeente)
Relatief aantal tewerkgestelden in de sector 'Energieproductie en distributie (NACE 35-36)' (per gemeente)
Relatief aantal tewerkgestelden in de sector 'Afvalbeheer en verwerking (NACE 37-39)' (per gemeente)
Relatief aantal tewerkgestelden in de sector 'Bouw (NACE 41-43)' (per gemeente)
Relatief aantal tewerkgestelden in de sector 'Handel en reparatie van voertuigen (NACE 45)' (per gemeente)
Relatief aantal tewerkgestelden in de sector 'Groothandel (excl.motorvoertuigen) (NACE 46)' (per gemeente)
Relatief aantal tewerkgestelden in de sector 'Detailhandel (excl. motorvoertuigen) (NACE 47)' (per gemeente)
Relatief aantal tewerkgestelden in de sector 'Vervoer, opslag en vervoerondersteunende activiteiten, posterijen koeriers (NACE 49-53)' (per gemeente)
Relatief aantal tewerkgestelden in de sector 'Horeca (NACE 55-56)' (per gemeente)
Relatief aantal tewerkgestelden in de sector 'Informatie en communicatie (uitgeverijen, films en TV, telecommunicatie, computeractiviteiten)(NACE 58-63)' (per gemeente)
Relatief aantal tewerkgestelden in de sector 'Financiële activiteiten en verzekeringen (NACE 64-66)' (per gemeente)
Relatief aantal tewerkgestelden in de sector 'Exploitatie en handel in onroerend goed (NACE 68)' (per gemeente)
Relatief aantal tewerkgestelden in de sector 'Diensten aan bedrijven (juridische en boekhoudkundige diensten, bedrijfsbeheer, reclamebureaus,…),vrije beroepen (notarissen, ingenieurs,…),R&D, verhuur,... (NACE 69-75, 77-78, 80-82)' (per gemeente)
Relatief aantal tewerkgestelden in de sector 'Reisbureaus en reisorganisatoren (NACE 79)' (per gemeente)
Relatief aantal tewerkgestelden in de sector 'Openbaar bestuur en defensie, verplichte sociale verzekeringen, onderwijs, gezondheidszorg, maatschappelijke dienstverlening (NACE 84-88)' (per gemeente)
Relatief aantal tewerkgestelden in de sector 'Kunst en amusement, bibliotheken, musea, sport, ontspanning, ... (NACE 90-93)' (per gemeente)
Relatief aantal tewerkgestelden in de sector 'Verenigingen, organisaties (NACE 94)' (per gemeente)
Relatief aantal tewerkgestelden in de sector 'Reparatie van computers en consumentenartikelen; overige persoonlijke diensten, huishoudelijk personeel (NACE 95-98)' (per gemeente)
Relatief aantal tewerkgestelden in de sector 'Extraterritoriale organisaties en lichamen (NACE 99)' (per gemeente)
Totaal aantal tewerkgestelden in alle sectoren RSZ (per gemeente)

Bezoldigde tewerkstelling (RSZ): evolutie

Evolutie tussen 2003 en 2013 van het aantal tewerkgestelden in de industriële sectoren (NACE 2013: 04-33) (per gemeente)
Evolutie tussen 2003 en 2013 van het aantal tewerkgestelden in de sector 'Detailhandel (NACE 2013: 47)' (per gemeente)
Evolutie tussen 2003 en 2013 van het aantal tewerkgestelden in de sector 'Horeca (NACE 2013:55-56)' (per gemeente)
Evolutie tussen 2003 en 2013 van het aantal tewerkgestelden in de sector 'Financiële activiteiten (NACE 2013: 64-66)' (per gemeente)
Evolutie tussen 2003 en 2013 van het aantal tewerkgestelden in de sector 'Diensten aan bedrijven (juridische, boekhoudkundige diensten, bedrijfsbeheer, reclamebureaus,…),vrije beroepen, R&D, verhuur...(NACE 2013: 69-75, 77-78,80-82)' (per gemeente)
Evolutie tussen 2003 en 2013 van het aantal tewerkgestelden in de sector 'Openbaar bestuur en defensie, verplichte sociale verzekeringen, onderwijs, gezondheidszorg, maatschappelijke dienstverlening (NACE 2013:84-88)' (per gemeente)
Evolutie tussen 2003 en 2013 van het aantal tewerkgestelden in de sector 'Kunst en amusement, bibliotheken, musea, sport, ontspanning,... (NACE 90-93)' (per gemeente)

Bezoldigde tewerkstelling (RSZ) - Industrie

Relatief aantal tewerkgestelden in de sector 'Voedingsindustrie (NACE 10-11)' in de totale bezoldigde industriële tewerkstelling (per gemeente)
Relatief aantal tewerkgestelden in de sector 'Textiel-, confectie- en lederindustrie (NACE 13-15)' in de totale bezoldigde industriële tewerkstelling (per gemeente)
Relatief aantal tewerkgestelden in de sector 'Houtindustrie (NACE 16)' in de totale bezoldigde industriële tewerkstelling (per gemeente)
Relatief aantal tewerkgestelden in de sector 'Papierindustrie (NACE 17)' in de totale bezoldigde industriële tewerkstelling (per gemeente)
Relatief aantal tewerkgestelden in de sector 'Drukkerij (NACE 18)' in de totale bezoldigde industriële tewerkstelling (per gemeente)
Relatief aantal tewerkgestelden in de sector 'Cokes, geraffineerde aardolieproducten, chemie en farmaceutica (NACE 19-22)' in de totale bezoldigde industriële tewerkstelling (per gemeente)
Relatief aantal tewerkgestelden in de sector 'Vervaardiging van metalen, producten van metaal, machines, apparaten en werktuigen (NACE 24,25,28)' in de totale bezoldigde industriële tewerkstelling (per gemeente)
Relatief aantal tewerkgestelden in de sector 'Elektrische, elektronische en informatica producten (NACE 26-27)' in de totale bezoldigde industriële tewerkstelling (per gemeente)
Relatief aantal tewerkgestelden in de sector 'Vervaardiging van motorvoertuigen en andere transportmiddelen (NACE 29-30)' in de totale bezoldigde industriële tewerkstelling (per gemeente)
Relatief aantal tewerkgestelden in de sector 'Meubelindustrie (NACE 31)' in de totale bezoldigde industriële tewerkstelling (per gemeente)
Totaal aantal bezoldigde tewerkgestelden in alle industriële sectoren (RSZ) (per gemeente)

Elektriciteitscentrales

Type van centrale (per postcode)
Type van centrale zonder windnergie (per postcode)
Aard van de brandstof (per postcode)
Vermogen (per postcode)
Vermogen van de thermische centrales (alle categorieën) (per postcode)