Index


Totale bevolking

Bevolkingsdichtheid (per gemeente)
Bevolking op 1 januari (per gemeente)

Bevolingsdynamiek

Gemiddelde migratiesaldo (per gemeente)
Gemiddelde natuurlijke bevolkingsaangroei (per gemeente)
Gemiddelde bevolkingsaangroei (per gemeente)

Vruchtbaarheid

Gemiddeld aantal kinderen per vrouw (per gemeente)
Gemiddelde geboortecijfer (per gemeente)

Typologie vruchtbaarheid

Typologie van de vruchtbaarheid naar leeftijd (2001-2002) (per gemeente)
Typologie van de vruchtbaarheid naar leeftijd (2010) (per gemeente)

Mortaliteit

Gemiddeld sterftecijfer (per gemeente)
Levensverwachting bij de geboorte (per gemeente)
Levensverwachting bij de geboorte, vrouwen (per gemeente)
Levensverwachting bij de geboorte, mannen (per gemeente)

Migratie

Externe (internationale) migratiesaldocoëfficiënt (per gemeente)
Coëfficiënt interne migratiesaldo (per gemeente)
Netto interne migratiecoëfficiënt: gezinsuitbreidingsfase (0-14 jaar en 25-39 jaar) (per gemeente)
Netto interne migratiecoëfficiënt: emancipatiefase (20-24 jaar) (per gemeente)
Netto interne migratiecoëfficiënt: pensioeneringsfase (50-69 jaar) (per gemeente)
Netto interne migratiecoëfficiënt: laatste levensfase (75 jaar en meer) (per gemeente)
Interne migraties - gemiddeld aantal immigraties (per gemeente)
Interne migraties - gemiddeld aantal emigraties (per gemeente)
Interne migraties - gemiddeld saldo (per gemeente)
Externe (internationale) migraties: gemiddeld aantal immigraties (per gemeente)
Externe (internationale) migraties: gemiddeld aantal emigraties (per gemeente)
Externe (internationale) migraties: gemiddelde saldo (per gemeente)

Leeftijdsstructuur

Aandeel van vrouwen 0 tot 14 jaar in de gemiddelde bevolking (per gemeente)
Aandeel van vrouwen 15 tot 64 jaar in de gemiddelde bevolking (per gemeente)
Aandeel van vrouwen 65 jaar en meer in de gemiddelde bevolking (per gemeente)
Aandeel van mannen 0 tot 14 jaar in de gemiddelde bevolking (per gemeente)
Aandeel van mannen 15 tot 64 jaar in de gemiddelde bevolking (per gemeente)
Aandeel van mannen 65 jaar en meer in de gemiddelde bevolking (per gemeente)
Aandeel van de bevolking 0 tot 14 jaar in de gemiddelde bevolking (per gemeente)
Aandeel van de bevolking 15 tot 64 jaar in de gemiddelde bevolking (per gemeente)
Aandeel van de bevolking 65 jaar an meer in de gemiddelde bevolking (per gemeente)
Gemiddelde demografische afhankelijkheidscoëfficiënt (bevolking 0-14 jaar/meer dan 65 jaar) (per gemeente)
Gemiddelde seniliteitscoëfficiënt (Bevolking 65 jaar en meer/0 tot 14 jaar) (per gemeente)
Gemiddelde verouderingsafhankelijkheidsgraad (Bevolking meer dan 65 jaar/15 tot 64 jaar) (per gemeente)

Leeftijdsstructuur - evolutie

Evolutie van het aandeel van de bevolking van 65 jaar en ouder tussen 2001-2002 en 2011-2013 (per gemeente)
Evolutie van het aandeel van de bevolking van 85 jaar en ouder tussen 2001-2002 en 2011-2013 (per gemeente)

Typologie leeftijdsstructuur

Typologie van de leeftijdsstructuur in 2001-2002 (per gemeente)
Typologie van de leeftijdsstructuur in 2010-2012 (per gemeente)

Structuur huishoudens

Aandeel huishoudens met een alleenstaande vrouw in het totaal van de private huishoudens (per gemeente)
Aandeel huishoudens met een alleenstaande man in het totaal van de private huishoudens (per gemeente)
Aandeel huishoudens met 5 personen en meer in het totaal van de private huishoudens (per gemeente)
Totaal aantal private huishoudens (per gemeente)

Burgerlijke stand

Gestandardiseerde aandeel gehuwden op 1 januari (per gemeente)
Gestandardiseerde aandeel uit de echtgescheidenen op 1 januari (per gemeente)

Nationaliteit

Aandeel van de bevolking met de Belgische nationaliteit op 1 januari (per gemeente)
Aandeel van de bevolking met een niet-Belgische nationaliteit (vluchtelingen inbegrepen) op 1 januari (per gemeente)
Aandeel van de bevolking met de nationaliteit van een EU15-land (behalve België) op 1 januari (per gemeente)
Aandeel van de bevolking met de nationaliteit van een EU28-land (behalve België) op 1 januari (per gemeente)
Aandeel van de bevolking met de nationaliteit van een Oosteuropees land op 1 januari (per gemeente)
Aandeel van de bevolking met de nationaliteit van een land uit NW-Europa op 1 januari (per gemeente)
Aandeel van de bevolking met de nationaliteit uit een Zuideuropees land op 1 januari (per gemeente)
Aandeel van de bevolking met de nationaliteit uit een Maghrebland op 1 januari (per gemeente)
Aandeel van de bevolking met een Turkse nationaliteit op 1 januari (per gemeente)
Aandeel van de bevolking met de nationaliteit van een rijk niet-Europees land (Japan, Verenigde Staten, Canada, Israël en Oceanië) op 1 januari (per gemeente)
Aandeel van de bevolking met de nationaliteit van een arm niet-Europees land op 1 januari (per gemeente)

Typologie nationaliteit

Typologie van de bevolking naar nationaliteit op 1 januari 2001 [zie icon 'informatie over de variabele'] (per gemeente)
Typologie van de bevolking naar nationaliteit op 1 januari 2011 [zie icon 'informatie over de variabele'] (per gemeente)

Opleidingsniveau

Bevolking van 18 jaar en ouder die geen onderwijs meer volgt met een diploma hoger onderwijs ten opzichte van de bevolking ouder dan 18 jaar (per gemeente)
Bevolking van 18 jaar en ouder die geen onderwijs meer volgt met een universitair diploma ten opzichte van de bevolking ouder dan 18 jaar (per gemeente)
Aandeel van de werkbevolking met een diploma hoger onderwijs (per gemeente)
Aandeel van de werkbevolking met een universitair diploma (per gemeente)
Verhouding absolute werkbevolking met diploma hoger onderwijs / absolute woonbevolking ouder dan 18 jaar die geen onderwijs meer volgt (per gemeente)
Absoluut aantal bevolking van 18 jaar en ouder die geen onderwijs meer volgt met een diploma hoger onderwijs (per gemeente)
Absoluut aantal van de werkbevolking met een diploma hoger onderwijs (per gemeente)