Index


Bodembezetting

Aandeel bebouwdeoppervlakte in de totale oppervlakte (per gemeente)
Aandeel bosoppervlakte in de totale oppervlakte (per gemeente)
Aandeel landbouwoppervlakte in de totale oppervlakte (per gemeente)

Bodembezetting (tienjaarlijkste evolutie)

Evolutie van de bebouwdeoppervlakte tussen twee referentiejaren (per gemeente)
Evolutie van de bosoppervlakte tussen twee referentiejaren (per gemeente)
Evolutie van de landbouwoppervlakte tussen twee referentiejaren (per gemeente)

Bodembezetting (evolutie in 30 jaar)

Evolutie van de bebouwdeoppervlakte tussen twee referentiejaren (per gemeente)
Evolutie van de bosoppervlakte tussen twee referentiejaren (per gemeente)
Evolutie van de landbouwoppervlakte tussen twee referentiejaren (per gemeente)

Landbouwbedrijven

Gemiddelde oppervlakte cultuurgrond per bedrijf (per gemeente)
Gemiddelde oppervlakte cultuurgrond per voltijds bedrijf (1 VAK en meer) (per gemeente)
Gemiddelde oppervlakte cultuurgrond per deeltijds bedrijf (minder dan 1 VAK) (per gemeente)
Aandeel 'rechtspersoon' bedrijshoofd in het totale aantal bedrijven (per gemeente)
Aandeel beroeps bedrijven (bedrijfshoofd > 50% tewerkgesteld of rechtspersoon als bedrijfshoofd) in het totale aantal landbouwbedrijven (per gemeente)
Aandeel gelegenheidsbedrijven (bedrijfshoofd < 50% tewerkgesteld) in het totale aantal landbouwbedrijven (per gemeente)
Totaal aantal bedrijven met landbouwproductie (per gemeente)

Landbouwbedrijven: evolutie

Evolutie van het aantal landbouwbedrijven tussen 2 referentiejaren (per gemeente)
Evolutie van het aandeel bedrijfshoofd 'rechtspersoon' tussen twee referentiejaren (per gemeente)
Evolutie van het aantal bedrijfshoofd 'rechtspersoon' tussen twee referentiejaren (per gemeente)

Specialisatie van landbouwbedrijven

Aandeel bedrijven met granen voor de korrel (per gemeente)
Aandeel bedrijven met nijverheidsgewassen (per gemeente)
Aandeel bedrijven met groenten in openlucht (niet-permanente fruitteelt inbegrepen) (per gemeente)
Aandeel bedrijven met boomgaarden (per gemeente)
Aandeel bedrijven met teelten in serres (per gemeente)
Aandeel bedrijven met runderen (per gemeente)
Aandeel bedrijven met varkens (per gemeente)
Aandeel bedrijven met pluimvee (per gemeente)

Specialisatie van landbouwbedrijven: evolutie

Evolutie van het aandeel bedrijven met granen voor de korrel tussen twee referentiejaren (per gemeente)
Evolutie van het aandeel bedrijven met nijverheidsgewassen tussen twee referentiejaren (per gemeente)
Evolutie van het aandeel bedrijven met groenten in openlucht tussen twee referentiejaren (per gemeente)
Evolutie van het aandeel bedrijven met boomgaarden tussen twee referentiejaren (per gemeente)
Evolutie van het aandeel bedrijven met teelten in serres tussen twee referentiejaren (per gemeente)
Evolutie van het aandeel bedrijven met runderen tussen twee referentiejaren (per gemeente)
Evolutie van het aandeel bedrijven met varkens tussen twee referentiejaren (per gemeente)
Evolutie van het aandeel bedrijven met pluimvee tussen twee referentiejaren (per gemeente)

Teelten

Graangewassen in de totale cultuuroppervlakte (per gemeente)
Industriële teelten in de totale cultuuroppervlakte (per gemeente)
Suikerbieten in de totale cultuuroppervlakte (per gemeente)
Aardappelen in de totale cultuuroppervlakte (per gemeente)
Voedermais in de totale cultuuroppervlakte (per gemeente)
Groenten in open lucht in de totale cultuuroppervlakte (per gemeente)
Fruitgewassen in de totale cultuuroppervlakte (per gemeente)
Oliehoudende zaden in de totale cultuuroppervlakte (per gemeente)
Glasteelten in de totale cultuuroppervlakte (per gemeente)
Blijvend en tijdelijk grasland in de totale cultuuroppervlakte (per gemeente)
Met gras bezaaide perceelsrand in de totale cultuuroppervlakte (per gemeente)
Oppervlakte cultuurgrond van suikerbieten (per gemeente)
Oppervlakte cultuurgrond van aardappelen (per gemeente)
Oppervlakte cultuurgrond van voedermais (per gemeente)
Oppervlakte cultuurgrond van groenten in open lucht (per gemeente)
Oppervlakte cultuurgrond van fruitteelt (per gemeente)
Oppervlakte cultuurgrond van graangewassen (per gemeente)
Oppervlakte van industriële teelten (per gemeente)
Oppervlakte cultuurgrond van oliehoudende zaden (per gemeente)
Oppervlakte van met gras bezaaide perceelsrand (per gemeente)
Oppervlakte van blijvend en tijdelijk grasland (per gemeente)
Oppervlakte van teelten onder glas (per gemeente)
Oppervlakte cultuurgrond (per gemeente)

Evolutie van de beteelde oppervlakte

Evolutie van de totale beteelde oppervlakte (per gemeente)

Veestapel

Gemiddeld aantal runderen per 100 ha oppervlakte cultuurgrond (per gemeente)
Gemiddeld aantal runderen per ha voedergewassen en weiden (per gemeente)
Gemiddeld aantal koeien per 100 ha oppervlakte cultuurgrond (per gemeente)
Gemiddeld aantal varkens per 100 ha oppervlakte cultuurgrond (per gemeente)
Gemiddeld aantal leghennen en poeljen per 100 ha oppervlakte cultuurgrond (per gemeente)
Gemiddeld aantal vleeskippen per 100 ha oppervlakte cultuurgrond (per gemeente)
Aandeel koeien in het totale aantal runderen (per gemeente)
Aandeel melkkoeien in het totale aantal koeien (per gemeente)
Aandeel zoogkoeien in het totale aantal koeien (per gemeente)
Gemiddeld aantal runderen per bedrijf met runderen (per gemeente)
Gemiddeld aantal varkens per bedrijf met varkens (per gemeente)
Gemiddeld aantal pluimvee per bedrijf met pluimvee (per gemeente)
Totaal aantal runderen (per gemeente)
Totaal aantal koeien (per gemeente)
Totaal aantal varkens (per gemeente)
Totaal aantal leghennen en poeljen (per gemeente)
Totaal aantal vleeskippen (per gemeente)

Veestapel: evolutie

Evolutie van het aantal runderen tussen 2 referentiejaren (per gemeente)
Evolutie van het aantal varkens tussen 2 referentiejaren (per gemeente)
Evolutie van het aantal koeien tussen 2 referentiejaren (per gemeente)
Evolutie van het aantal leghennen en poeljen tussen 2 referentiejaren (per gemeente)
Evolutie van het aantal vleeskippen tussen 2 referentiejaren (per gemeente)

Arbeidskrachten en arbeidstijd

Gemiddeld aantal arbeidskrachten in VAK per 100 ha oppervlakte cultuurgrond (per gemeente)
Gemiddeld aantal arbeidskrachten in VAK per landbouwbedrijf (per gemeente)
Aandeel van de familiale arbeitdskrachten in het totaal aantal arbeidskrachten (per gemeente)

Bedrijfshoofd: opvolging, landbouwopleiding

Aandeel bedrijfshoofden ouder dan 50 jaar met een opvolger (per gemeente)
Aandeel bedrijfsleider met volledige landbouwopleiding (per gemeente)

Opvolging, landbouwopleiding: evolutie

Evolutie van het aandeel van de landbouwers ouder dan 50 jaar met een opvolger (per gemeente)
Evolutie van het aandeel bedrijfsleiders met volledige landbouwopleiding (per gemeente)
Aantal bedrijfshoofden ouder dan 50 jaar met een opvolger (per gemeente)