Thematische analyse

 

In het venster met het beheer van de indicatoren, zijn verschillende elementen beschikbaar (zie rode kader op het beeld hieronder)

laat de automatische afwikkeling toe van de beelden voor eenzelfde indicator wanneer het gaat over een variabele met historische component (zelfde indicator op verschillende data).

Levert informatie over de indicator/variabele en laat toe de waarden van de indicator te exporteren onder Excelformaat.

Betreft de parameters van de indicator. Dit laat de gebruiker toe de methode van classificatie van de indicator te wijzigen. De parameters komen als volgt voor:

Het is dus mogelijk het aantal klassen te wijzigen, het kleurenpallet aan de indicator gebonden, de gebruikte classificatiemethode. Een manuele classificatie zal u toelaten zelf de verschillende klassegrenzen te bepalen.

Door te klikken op de histogram verschijnt de geografische entiteit, gelinkt aan deze waarde, op de kaart.